Return of the iron ghouls

13 min. Voksen forestilling i mørke – på Copenhell!
Read in: English

“RETURN OF THE IRON GHOULS” er en mørk fortælling om metal, loyalitet og en gruppe tidligere B&W-arbejdere, der blev tvunget til at arbejde som slaver for Lucifer i Helvede efter deres død. Efter mange årtiers slaveri gør de oprør og vender tilbage til deres gamle jagtmarker på Refshaleøen i jagten på rå utæmmet kraft, menneskeblod og energi. De skal bruge disse tre elementer til at opbygge styrke og våben til at bekæmpe Lucifer og genindføre anarki i helvede. Copenhell har, hvad de har brug for, så hvem kan vide sig sikker?

RETURN OF THE IRON GHOULS omdanner en 20 fods container til en surrealistisk, overjordisk, drømmelignende verden, der kun eksisterer i dit sind. Et hermetisk lukket teaterrum, hvor du placeres, og døren lukkes bag dig. Hvad der vil udfolde sig, er uklart.

Forestillingen varer 13 minutter og bruger omfattende 3D-lyd, skuespil og live-mixet musik med klassiske metalnumre til at forvirre sanserne og transportere publikum gennem tid og rum. Din historie er delvist op til dig, men kan du føle dig sikker på de rædsler, der lurer i dit eget sind?

Return of the iron ghouls

13-minute performance in darkness – at Copenhell!
Read in Danish

“RETURN OF THE IRON GHOULS” is a dark tale of metal, loyalty, and a group of former B&W workers who were forced to work as slaves for Lucifer in Hell after their death. After decades of slavery, they rebel and return to their old hunting grounds on Refshale Island in search of raw untamed power, human blood, and energy. They need these three elements to build strength and weapons to fight Lucifer and reinstate anarchy in Hell. Copenhell has what they need, so who can consider themselves safe?

RETURN OF THE IRON GHOULS transforms a 20-foot container into a surreal, otherworldly, dream-like realm that exists solely in your mind. A hermetically sealed theater space where you are placed, and the door closes behind you. What will unfold is unclear.

The performance lasts for 13 minutes and utilizes immersive 3D sound, acting, and live-mixed music with classic metal tracks to deceive the senses and transport the audience through time and space. The way your story unfolds is partly up to you, but can you feel secure amidst the horrors that lurk in the depths of your own mind?

Reviews / Anmeldelser

There are currently no reviews of this performance. / Der er i øjeblikket ingen anmeldelser af denne forestilling.

– Teater Lux